مرگبارترین حیوانات در کشور آمریکا حیوانات خانگی هستند‌. زمانی که سخن از حیوانات مرگبار به میان می آید، بیشتر افراد روی حیواناتی مانند مار، کوسه، شیر یا خرس متمرکز می شوند، اما این روند از نظر آماری در مورد آمریکا نادرست است. براساس گزارش ساینس الرت، بررسی های جدید از آمار مرگ و میر انسان ها به واسطه عوامل حیوانی در آمریکا نشان می دهد که حیواناتی که منجر به مرگ انسان ها می شوند،‌ از اعضای جامعه وحشی و درنده جانداران قرار ندارند. به گفته جارد فورستر از دانشگاه استنفورد که مرگ و میرهای انسانی ن ...

آشنایی با مرگبارترین حیوانات آمریکا 

معرفی مرگبارترین حیوانات آمریکا,آمار مرگ و میر با حیوانات در آمریکا

مرگبارترين حيوانات در كشور آمریکا حيوانات خانگی هستند‌

 

زمانی که سخن از حیوانات مرگبار به میان می آید، بیشتر افراد روی حیواناتی مانند مار، کوسه، شیر یا خرس متمرکز می شوند، اما این روند از نظر آماری در مورد آمریکا نادرست است.

 

براساس گزارش ساينس الرت، بررسی های جديد از آمار مرگ و مير انسان ها به واسطه عوامل حيوانی در آمريكا نشان می دهد كه حيواناتی كه منجر به مرگ انسان ها می شوند،‌ از اعضای جامعه وحشی و درنده جانداران قرار ندارند.

 

به گفته جارد فورستر از دانشگاه استنفورد كه مرگ و ميرهای انسانی ناشی از حمله حيوانات را در بازه زماني 2008 تا 2015 در آمريكا مورد بررسی قرار داده است، داده های مركز پيشگيری و كنترل بيماری آمريكا نشان می دهد در واقع عامل بيشتر مرگ و ميرها حيوانات درنده ای مانند شيرهای كوهی، خرس ها و يا كوسه ها نيستند.

 

از اين رو، اگرچه مهم است افرادی كه با حيات وحش سروكار دارند بدانند در حين مواجه شدن با حيوانات وحشی بايد چه واكنشی نشان دهند، اما به طور كلی خطری كه از سوی حيوانات وحشی متوحه انسان ها است بسيار كم است.

 

صرف نظر از حشرات بالدار و نيشدار كه رتبه دوم جانداران مرگبار در آمريكا را دارند، مرگبارترين حيوانات در اين كشور حيوانات خانگی هستند‌، حيواناتی كه با انسان ها و در اطراف محل سكونت آنها زندگی می كنند.

 

حيوانات مزارع،‌ به ويژه اسب ها و گاوها اصلی ترين قاتلان انسان در طبيعت به شمار می روند (در آمريكا) تا اندازه ای كه در مدت زمان بررسی شده، جان 576 نفر را گرفته اند و اين يعنی 72 مرگ در سال. سگ ها با آمار مرگ 272 در رتبه سوم قرار گرفته اند. همچنين اين تحقيق نشان می دهد آمار مرگ و مير كودكان زير چهار سال توسط سگ ها دو برابر آمار مرگ و مير گروه آسيب پذير ديگر،‌ افراد بالای 65 سال و چهار برابر مرگ و مير در ديگر گروه های سنی است.

 

اگر چه سگ ها در آمريكا در دسته حيوانات مرگبار قرار دارند،‌ اما ميزان كشندگی آنها به پای حشرات سمی بالدار از خانواده پرده بالان نمی رسد و در اين خانواده زنبور سرخ،‌ زنبور وحشی و زنبور اصلی ترين قاتلان انسان به شمار می روند. نيش اين حشرات در دوره زمانی بررسی شده 478 نفر، 60 نفر در سال را به قتل رسانده است.

 

در دوره زمانی كه سگ ها جان 272 نفر را در آمريكا گرفته اند، 49 نفر به دليل گزش عنكبوت ها و 48 نفر در اثر گزش مار يا مارمولک جان خود را از دست داده اند و جانداران دريايی از جمله كوسه ها جان 13 نفر را گرفته اند. همچنين در همين دوره زمانی تنها دو نفر دراثر گزش عقرب كشته شده اند.

 

منبع : hamshahrionline.ir

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه