احادیث حج (2)

احادیث حج,حديث در مورد حج,احاديث ائمه در مورد حج

احادیث حج (2)
از پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :
کسی که به روزه داری افطار دهد یا مسلمانی را رهسپار حج کند و یا جنگجویی را تجهیز نماید یا عهده دار خانواده او شود، اجر او مانند اجر آنهاست.

 ************احادیث حج************

حضرت صادق (ع ) می فرماید :
داخل شدن در کعبه وارد شدن به رحمت خداست.

 ************احادیث حج************

 از رسول اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :
خدا حاجی را می آمرزد، و همچنین هر کسی را که حاجی برای او طلب آمرزش کند.

 ************احادیث حج************

 امام صادق (ع ) می فرماید :
کسی که به حج می رود خدا ضامن اوست ، اگر او را زنده نگه دارد، به اهل و عیالش می رساند، و اگر او را بمیراند وارد بهشت می کند.

 ************احادیث حج************

 

امام صادق (ع ) می فرماید :
وقتی که حاجی وارد مکه می شود، خدا دو فرشته را برای او می گمارد تا طواف و نماز و سعی او را حفظ نمایند، و وقتی که در عرفه می ایستد دوش راست او را  می زنند و می گویند : نگران  گذشته نباش ، پس بنگر در آینده چگونه خواهی بود.

 ************احادیث حج************

از حضرت پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :
این خانه ستونی از ستونهای اسلام  است ، و هر کس به حج یا عمره برود، خدا ضامن اوست ، اگر بمیرد وارد بهشتش می کند، و اگر به خانواده اش برگردد با اجر و سود برمی گردد.

 ************احادیث حج************

امیر المؤمنین علی (ع ) می فرماید :
کسی که به حج یا عمره می رود نزد خدا می رود، و بر خدا لازم  است که مهمانان خود را گرامی بدارد و آنان را بیامرزد.

 ************احادیث حج************

 از پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :
جنگجو در راه خدا و کسانی که حج و عمره برگزار می کنند میهمانان خدا هستند، خدا آنان را دعوت کرده و آنها پذیرفتند، و از او  درخواست کردند و به آنها عطا نمود.

 ************احادیث حج************

از پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :
سه گروه نزد خدا می روند : جنگجویان ، حج کنندگان و عمره گزاران.


 ***********احادیث حج************

امام صادق (ع ) می فرماید :
یک حج بهتر از دنیا و هر چه در آن است ، و یک نماز واجب از  هزار حج بهتر است.

 ************احادیث حج************

امام صادق (ع ) می فرماید :
هیچ کاری بهتر از حج نیست مگر در جهاد و شهادت در راه خدا.

 ************احادیث حج************

امام صادق (ع ) می فرماید :
چیزی بهتر از حج نیست مگر نماز.

 ************احادیث حج************

از حضرت پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :
حج مقبول ، جزایی جز بهشت ندارد.


 ************احادیث حج************


 از پیامبر اکرم (ص ) سؤال شد که بهترین کارها کدامند، فرمودند :
ایمان به خدا، جهاد درراه خدا، و حج مقبول.

 ************احادیث حج************

حضرت پیامبر (ص ) می فرمایند :
حج ، جهاد ناتوان است.

 ************احادیث حج************

 امام صادق (ع ) می فرماید :
یک نماز واجب بهتر است از بیست بار رفتن به حج ، و یک بار رفتن به حج بهتر است از خانه ای پر از طلا که هر چه در آن است صدقه داده شود.

 ************احادیث حج************

امام صادق (ع ) می فرماید :
یک حج بهتر از آزاد کردن هفتاد برده است.

 ************احادیث حج************

امام باقر (ع ) می فرماید :
حج و عمره دو بازار از بازارهای آخرت اند، کسی که زیاد حج و عمره  بجا آورد از میهمانان خداست ، اگر خداوند او را نگه دارد آمرزیده نگه می دارد، و اگر او را  بمیراند وارد بهشت می کند.

************احادیث حج************

امام رضا (ع ) می فرماید :
حج و عمره ، فقر و گناهان را می زداید چنانکه کوره آهنگری ناخالصی های  آهن را

 ************احادیث حج************

امام باقر (ع ) می فرماید :
سه چیز است که ثوابشان در آخرت و اثرشان در دنیا هم هست : حج که فقر  را می زداید، صدقه که بلا را دفع می کند و نیکی که عمر را می افزاید.

 ************احادیث حج************

امام صادق (ع ) می فرماید :
حاجی ، هیچ وقت تهیدست نمی شود.

 ************احادیث حج************

 حضرت پیامبر (ص ) می فرماید :
مسافرت کنید تا بدنتان سالم شود، و جهاد نمایید تا غنیمت به دست آورید، و حج بروید تا بی نیاز گردید.

 ************احادیث حج************

از رسول خدا (ص ) روایت شده است که فرمودند :
کسی که می خواهد به حج برود باید بشتابد.

 ************احادیث حج************

امام صادق (ع ) می فرماید :
کسی که برای رفتن به حج استطاعت داشته باشد، ولی آن را بدون عذر موجه به تأخیر بیندازد تا مرگ او فرا رسد، یکی از شرایع اسلام را از دست داده است.

 ************احادیث حج************

 از حضرت پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :
کسی که حج واجب خود را بدون اینکه مرضی باز دارنده یا حاجتی لازم یا فرمانروایی ظالم مانع شود، بجا نیاورد و بمیرد، به دین یهودی یا مسیحی مرده است.

 ************احادیث حج************

امام صادق (ع ) می فرماید :
هیچ کس از حج محروم نمی ماند مگر در اثر گناه ، و این در حالی است که  خداوند اکثر گناهان را می بخشد.

 ************احادیث حج************

 امام صادق (ع ) خطاب به عیسی  بن ابی منصور فرمودند :
ای عیسی ، اگر قدرت آن را داری که نان ونمک بخوری و هر سال به حج بروی ، این کار را بکن.


************احادیث حج************

امام صادق (ع ) می فرماید :
کسی که دو بار به حج برود تا زنده است در خیر و برکت قرار خواهد گرفت.

 ************احادیث حج************

امام صادق (ع ) می فرماید:
کسی که سه بار به حج می رود هیچ وقت فقیر نمی شود.

 ************احادیث حج************

امام صادق (ع ) می فرماید :
کسی که ده بار به حج می رود، خدا او را محاسبه نخواهد کرد.


************احادیث حج************

حضرت صادق (ع ) می فرماید :
در هر یکی از ماههای سال می توان به عمره رفت ، و بهترین عمره ، در ماه رجب است.


 ************احادیث حج************

امام صادق (ع ) می فرماید :
مکه محبوبترین زمین پیش خداست.


 ************احادیث حج************

امام علی بن الحسین زین العابدین (ع ) می فرماید :
خوردن و آشامیدن در شهر مکه همچون روزه داری  در غیر از آن است ، و یک روز روزه داری در آن شهر برابر است با یکسال روزه داری در جاهای دیگر، و راه  رفتن در شهر مکه عبادت است.

************احادیث حج************

 امام باقر (ع ) می فرماید :
کسی که در شهر مکه سجده می کند همچون کسی است که در راه خدا در خون خود می غلتد.

 ************احادیث حج************

از پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :
هیچ روزهایی همچون ده روز اول   ذی الحجه نیست که خدا دوست دارد مردم در آن مشغول عبادت او شوند.

************احادیث حج************

 از رسول خدا (ص ) روایت شده است که فرمودند :
مسح کشیدن حجر الاسود و رکن یمانی  گناهان را می ریزد و از بین می برد.


 ************احادیث حج************

امام علی بن الحسین زین العابدین (ع ) می فرماید :
وقتی که شب عرفه و اوایل روز منی فرا می رسد، خدا به کسانی که در عرفات و منی ایستاده اند، گرامی ترین ملایک خود را مباهات می کند .

************احادیث حج************

 امام صادق (ع ) می فرماید :
وقتی که مردم جایگاههای خود را در منی می گیرند، ندا کننده ای از سوی  خدا ندا می کند : اگر رضایت مرا خواسته بودید، من راضی شده ام.

 ************احادیث حج************

 حضرت صادق (ع ) می فرماید :

حج اکبر روز قربانی است.

 ************احادیث حج************

رسول خدا (ص ) می فرماید :
رمی جمرات ذخیره روز قیامت است.


************احادیث حج************

 حضرت باقر (ع ) می فرماید :
کسی که در یکی از دو حرم ( مکه و مدینه ) بمیرد، در روز قیامت بی ترس و هراس مبعوث می گردد.


 ************احادیث حج************

امام صادق (ع ) می فرماید :
خدا، طعام دادن و کشتار قربانی در منی را دوست می دارد.


 ************احادیث حج************

امام صادق (ع ) می فرماید :
وقتی که مؤمن سر خود را در منی می تراشد و آن را در زمین دفن می کند،  در روز قیامت هر مویی با زبان گویا به نام صاحبش تلبیه می گوید .

 ************احادیث حج************

 امیر المؤمنین علی (ع ) می فرماید :
آب زمزم بهترین آب روی زمین است.


 ***********احادیث حج************

 از حضرت پیامبر (ص ) روایت شده است که فرمودند :
کسی که هفت بار دور خانه خدا طواف کند، ودو رکعت نماز پشت مقام بخواند، و از آب زمزم بخورد، گناهان او آمرزیده می شود هر قدری که باشد.

 ************احادیث حج************

بحضرت پیامبر اکرم (ص ) می فرماید :
رای هر دردی که آب زمزم خورده شود دواست.

 ************احادیث حج************

حضرت صادق (ع ) می فرماید :
بهتر از حج چیزی نیست مگر نماز

 ***********احادیث حج************

 حضرت پیامبر اکرم (ص ) می فرماید :
چون از حج فارغ شدی ، گویا تازه از مادر متولد گشتی.


 ************احادیث حج************

 امام علی (ع ) در وصیت خود به هنگام وفات فرمود:
خدا را! خدا را! در حق خانه پروردگارتان ، تا زنده اید آن را وا مگذارید که اگر رها شود، (از عذاب الهی ) مهلت داده نخواهید شد.


***********احادیث حج************

امام صادق (ع ) :
هیچ جایی نزد خدای تعالی محبوبتر از مسعی نیست زیرا که هر گردنکش ومتکبری در آن جا خوار و ذلیل می شود.

***********احادیث حج************

 امام علی  (ع ) :
آیا نمی بینید که خدای سبحان مردمان را از زمان آدم - صلوات الله علیه - تا پایان جهان  با سنگهایی که نه سودی  می رسانند نه زیانی و نه می بینند و نه می شنوند آزمایش کرد، و آن سنگها  را خانه با  حرمت خود ساخت و آن را جایگاه گرد آمدن مردم قرارداد سپس آن را در سنگلاخترین مکانها و  بی گیاهترین  نقاط زمین و تنگترین دره ها جای داد، در میان کوههای خشن و ریگهای داغ  و چشمه های  کم آب و آبادیهای دور از هم که نه شتری در آنجا فربه می شود، نه اسبی ، نه گاوی و نه گوسفندی اگر خدای سبحان می خواست خانه باحرمت خود ومشعرهای  ارجمند خویش را در میان باغها و جویبارها و سرزمینهای هموار و پر درخت و پر میوه که خانه هایش به هم پیوسته  و روستاهایش نزدیک به هم است ، در میان گندمزارها و باغهای خرم و زمینهای  پر گیاه و دشتهای  پرآب و در وسطباغستانهای خرم و بهجت زا و جاده های آباد  قرار می داد هر آینه به همان نسبت که آزمایش و امتحان ساده تر بود پاداش و جزا کم بود.

 ************احادیث حج************

امام صادق (ع )در پاسخ به سوال هشام بن حکم از علت حج و طواف کعبه فرمود:
خداوند مردمان  را بیافریدوآنهارا به پیروی از دین و آنچه مصلحت دنیایشان درآن است  فرمان داد و حج را مایه فراهم آمدن مردم از شرق  و غرب عالم و آشنا شدن آنها  با هم (و آگاه شدنشان از حال و روز یکدیگر ) قرار داد و تا بازرگانانی که از شهری به  شهری کالا می برند سود برند، و کرایه دهندگان و شترداران به فایده ای رسند، و تا  آثار پیامبر خدا  شناخته شود و خبرهای آن حضرت نقل و بازگو شود و از یادها نرود اگر هر قومی و  مردمی (فقط) به شهر و سرزمین خود بسنده می کردند نابود می شدند و شهرها ویران می گشت و در  آمدها و سودها افت می کرد،  و خبرها پوشیده می ماند و کسی از آنها آگاه نمی شد این است علت حج

 ************احادیث حج************

امام باقر (ع ) :
حج آرامش بخش دلهاست.

 ************احادیث حج************

 امام صادق (ع ) :
ندیده ام که چیزی همانند مداومت بر زیارت خانه خدا چنان سریع توانگری آوردو فقر رابزداید.


 ************احادیث حج************

 امام زین العابدین (ع ) :
حق حج (برتو) این است که بدانی بدان وسیله بر پروردگارت وارد می شوی ، واز گناهانت به سوی  آن می گریزی ، و به وسیله آن توبه ات پذیرفته می شود و فریضه و تکلیفی را که  خدا بر تو واجب کرده است ادا می کنی.


 ************احادیث حج************

امام باقر (ع ) :
تمامیت حج به ملاقات کردن با امام است.


************احادیث حج************

امام کاظم (ع ) :
:درباره آیه هر کس دراین سرای کورباشد در آخرت نیز کورتر است و گمراهتر" فرمودنداو کسی است که حج ، یعنی حج واجب ، را به تأخیر اندازد و بگوید : امسال حج می روم ، سال دیگر حج می روم تا آن که سرانجام مرگش فرا رسد.

 ************احادیث حج************

عبدالرحمن بن کثیر:
با امام صادق به حج رفتم هنگام عبور از راهی آن حضرت بر فراز کوهی  رفت و از آن بالا به مردم نگریست و فرمود: چه بسیار است هیاهو و چه اندکند حاجیان !


 ************احادیث حج************

 امام باقر(ع ) :
کسی که این خانه را زیارت کند، اگر سه خصلت در او نباشد، ارزش ندارد: ورعی که او را از معاصی خدا باز دارد، حلمی که با آن خشمش را مهار کند، و  خوشرفتاری با کسی که با وی همنشینی و مصاحبت دارد.

 ************احادیث حج************

امام صادق (ع ) :
اگر انسان مال حرامی به دست آورد و با آن به زیارت خانه خدا رود و تلبیه بگوید،(در جوابش ) ندا آید که : لا لبیک و لا سعدیک و اگر از راه حلال به   دست آورده باشد ندا آید که : لبیک و سعدیک.


 ************احادیث حج************

 پیامبر خدا (ص ) :
هر کس که با مال حرام حج کند وبگوید : لبیک اللهم لبیک ، خداوند به اوفرماید:لا لبیک و لا سعدیک ، حجت از آن خودت باد!


 ************احادیث حج************

 امام صادق (ع ) :
حج بر دو گونه است : حج برای خدا و حج برای مردم کسی که برای خدا حج گزارد خداوند بهشت

را به او پاداش دهد و هر که برای مردم حج رود پاداش و ثوابش در  روز قیامت به عهده همان مردم است.


 ************احادیث حج************

امام صادق (ع ) :
هرکس در راه رفتن به مکه یابرگشتن ازآن بمیرد،روز قیامت از آن ترس و هراس بزرگ در امان باشد.


 ***********احادیث حج************

امام صادق (ع ) :
هرکس در حال احرام بمیرد خداوند اورا لبیک گویان برانگیزد.

 ************احادیث حج************

 امام صادق (ع ) درباره آیه و هر کس به آن درآید درامان است فرمود :
هر انسانی که وارد حرم شود و به آن پناه برد از خشم خدا در امان است و هر حیوان و پرنده ای وارد آن شود نباید آن را رم   داد یا آزارش رساند تا  آن گاه که از حرم خارج شود.

 ************احادیث حج************

امام صادق (ع ) :
مردم امام خودرا گم می کنند ولی آن حضرت در موسم حج حاضر می شود و مردم را می بیند اما آنها او را نمی بینند.

منبع:tebyan.net

   


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه