اس ام اس احساسی مهر ماه

اس ام اس احساسی مهر ماه

میگن هر وقت دلت واسه اونیکه دوسش داری تنگ شد ، نگاش کن !
اگه پیشت نبود صداش کن !
اگه نشنید دعاش کن !
.
.
.
.
.

اس ام اس | اس ام اس جدید | اس ام اس دلتنگی
سهم من از تو ؛ دلتنگی بی پایانیست
که روزها دیوانه ام میکند ، شب ها شاعر . . .
.
.
.
.
.
همین که یک لحظه از ذهنم میگذرد که من اینجایم و تو آنجا ؛ دلم میلرزد و اشکم بی مهابا سرازیر میشود . . .
من دلیلش را گذاشته ام دلتنگی ولی توام مثه دیگران مرا دیوانه بخوان . . .
.
.
.
.
.
.
برنگرد !
که بر نمی گردی تو هیچوقت
نمی خواهمم داشته باشمت نترس فقط بیا
در خزان خواسته هام کمی قدم بزن تا ببینمت
دلم برای راه رفتنت تنگ شده است . . .
.
.
.
.
.

اس ام اس | اس ام اس جدید | اس ام اس دلتنگی
دلتنگ که می شوم
لب پنجره نوازشم می کند
آفتاب
خیلی آشناست این گرما
انگار از نفس های تو اقتباس می کند . . .

.
.
.
.
.
.
آرام بگیر دلم . . .
تنگ نشو برایش . . .
مگر نشنیدی جمله ی آخرش را !
“ چیزی بینمان نبوده ”
.
.
.
.
.

اس ام اس | اس ام اس جدید | اس ام اس دلتنگی
پیام : موردی برای نمایش نیست
فرستنده : نام فرستنده مشخص نیست
تاریخ ارسال : تاریخ ارسال معلوم نیست
دلم واسه ی تو خیلی تنگ شده
واسه ی همینه که همه چیز گم شده و از دست رفته !
.
.
.
.
.
تشنه که میشوم سر میکشم دلتنگیت را !
بغض بالا می آورم . . .
.
.
.
.
.
تمـام ِ این چـند سـال و اَنــدی عــمرم بـه کــنار … مـن فـــقط ، بـه انـــدازه ی همــان
صَــدُم هـای ِ ثـانیه ای که ، در هــوای ِ عطـرِ ِ آغــوشت نفـس کـشیـدم ، زنـــدگـی کــــردم !!
.
.
.
.
.

اس ام اس | اس ام اس جدید | اس ام اس دلتنگی
از این شب های تو در تو
که جز شب در پی اش نیست
از این روزایه بیهوده
که ف��دا در پی اش نیست
از این شب های بی رویا
دلم “خونه…….دلم تنگه…..
.
.
.
.
.
دختر همسایه موهای عروســـکم را کند
باد بادبادکم را بــــ ـــرد
امــا تـــ ـــو………
چه ها نکردی با دلــــ ـــم !!!
.
.
.
.
.

اس ام اس | اس ام اس جدید | اس ام اس دلتنگی
مـدتهــاسـت تنهــا چیــزی که مــرا یــاد تــو می انــدازد طعنــه های دیگـــران اســت …
شـایــد اگــر ایـن دیگــران نبــودنـد تـو زودتــر از ایـن ها بـرایــم مــرده بــودی .
.
.
.
.
.
چه شوری میزند دلم…
وقتی در نگاه دیگران آنقدر…
عزیز میشوی…
.
.
.
.
.
دکتر هم دیوانه شد؛
وقتی چند لحظه از سکوتم را برایش معنا کردم
فردا برای دلجویی دیر است…امروز “زخم” نزن…
.
.
.
.
.

اس ام اس | اس ام اس جدید | اس ام اس دلتنگی
خسته ام از صبر و خاکستر نشین سایه ام ، کاش
میامد شبی اندوه بی پایانِ تو…
.
.
.
.
.
من احمق گاهی فکر میکنم غرور داری که بهم نمبگی عاشقتم!!!
ولی مگه میشود آدم عاشق باشد و غرور داشته باشد!!!!!!!!!!!!!!!!!!
من که هیچ غروری برای عشقم نداشته ام……
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه