اصلاح تعرفه گمرکی تجهیزات شبکه

به گفته رییس کمیسیون شبکه نظام صنفی:

دلگرم- به گفته معروفی, به کار بردن لفظ کیلویی برای محاسبه تعرفه گمرکی این تجهیزات، یک توهین به صنف IT محسوب می‌شد و مورد اعتراض واردکنندگان و صنف قرار گرفته بود.

تعرفه گمرکی انواع تجهیزات شبکه با پیگیری‌ها و مکاتبات سازمان نظام صنفی رایانه ای ۴ درصد تعیین شد.

به گزارش دلگرم به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، رئیس کمیسیون شبکه سازمان با اعلام خبر فوق گفت: در پی انتشار کتاب مقررات واردات و صادرات ۹۳، تعرفه گمرکی ۱۱ قلم کالای ارتباطی و شبکه به میزان ۴درصد رسید و لفظ کیلویی از این ردیف تعرفه حذف شد.

آزاد معروفی با اشاره به نرخ پیشین این تعرفه و اعتراضات واردکنندگان در این خصوص گفت: کمیسیون ماده یک درابتدای سال ۹۱، تعرفه ۱۱قلم کالای ارتباطی و شبکه را۴درصد و یا به میزان کیلویی ۱۵هزارتومان تعیین کرده بود که این موضوع با اعتراض شدید واردکنندگان روبرو شد.

معروفی ادامه داد: انواع مودم، سوییچ، روتر و کالاهایی ازاین دست در اثر این تصمیم غیرکارشناسی و به بهانه تولید داخلی باافزایش قیمت چشمگیری وارد بازار شدند که این موضوع باعث شد واردکنندگان قانونی و مصرف کنندگان متضرر شوند. اما خوشبختانه با پیگیری ها و مکاتبات مداوم کارشناسان سازمان نظام صنفی رایانه ای و کمیسیون شبکه ، کمیسیون ماده یک با اصلاح این تعرفه موافقت کرد.
به گفته معروفی, به کار بردن لفظ کیلویی برای محاسبه تعرفه گمرکی این تجهیزات، یک توهین به صنف IT محسوب می‌شد و مورد اعتراض واردکنندگان و صنف قرار گرفته بود.

رئیس کمیسیون شبکه درخصوص تداوم مکاتبات و ارتباط سازمان نصر با کمیسیون ماده یک درخصوص این تعرفه ها گفت: سازمان همچنان مصر است در ادبیات موجود این ردیف تعرفه، تغییرات مثبتی را ایجاد کند؛ چراکه اعضای کمیسیون شبکه معتقدند در متن اقلام تحت پوشش تعرفه کالاهای شبکه ای اشکلاتی وجود داردکه نیازمند اصلاح است.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه