بعد از سزارین، می توان زایمان طبیعی داشت؟

بعد از سزارین، می توان زایمان طبیعی داشت؟

ایرنا: به گفته محققان، زایمان طبیعی برای زنانی که پیش از آن چندین سزارین داشته‌اند پرخطر از زنانی نیست که تنها یک عمل سزارین انجام داده‌اند.

 

بعد از سزارین، می توان زایمان طبیعی داشت؟ - تصویر 1

 

به گزارش خبرگزاری رویترزهلث از نیویورک، دکتر "ورن ال. کاتز" از مرکز "ژنتیک و طب مادر و جنین " در یوجین واقع در "اورگون" می گوید وضع هر زن خاص خود است و توصیه ها باید برای هر فرد منحصر به او باشد.

 

دکتر "مارک بی.لاندن" از دانشکده پزشکی و بهداشت عمومی دانشگاه ایالتی "اوهایو" در این بررسی اطلاعات زنانی را که پس از یک یا چند مورد سزارین زایمان طبیعی داشتند، مطالعه کردند.

 

در این مطالعه در ‪ ۹‬زن از ‪ ۹۷۵‬زنی که پیش از زایمان طبیعی خود چند مورد سزارین داشتند و در ‪ ۱۱۵‬زن از ‪ ۱۶‬هزار ‪ ۹۱۵‬زنی که پیش از آن تنها یک سزارین داشتند عارضه پارگی رحم که عارضه جدی وضع حمل است مشاهده شد که این تفاوت از لحاظ آماری قابل توجه نبود.

 

در جمع میزان جراحت ها و عوارض پس از زایمان در زنانی که چند سزارین داشتند بطور چشمگیری افزایش داشت.

 

با این وجود خطری که این زنان برای انجام زایمان طبیعی پیش رو دارند اندک است و محققان نتیجه گرفتند که زنان پس از چند سزارین می توانند گزینه زایمان طبیعی داشته باشند.

 

دکتر کاتز افزود: دیدگاه نسبت به سزارین تغییر کرده است بطوری که متخصصان زنان دیگر سزارین را پیچیده و بغرنج نمی دانند و آن را راهی برای حفظ سلامت مادر و نوزاد تلقی می کنند.

 

مشروح این مطالعه را می توانید در شماره ژوئیه ‪ ، ۲۰۰۶‬مجله "‪ "Obstetrics and Gynecology‬بخوانید.

زایمان
سزارین
طبیعی
بارداری
بی خطر
جراحت
وضع حمل
زنان
نوزاد
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه