تصویربرداری غیرنابودگر سه‌بعدی از سلول‌های زیستی با صوت

تصویربرداری غیرنابودگر سه‌بعدی از سلول‌های زیستی با صوت 

تیمی از محققان در ژاپن و تایلند نشان داده‌اند فراصوت پیکوثانیه می‌تواند به تفکیک‌پذیری میکرونی از سلول‌های منفرد دست یابد و از درون آن‌ها تصویربرداری کند.

اخبار,اخبارعلمی,تفکیک‌پذیری میکرونی از سلول‌های منفرد

 

به گزارش ایسنا، مطالعه محققان دانشگاه Walailak در تایلند و دانشگاه هوکایدو در ژاپن، دریچه‌های جدیدی را به روی بررسی ویژگی‌های فیزیکی سلول‌های زنده با تصویربرداری از آن‌ها در محیط آزمایشگاهی می‌گشاید.

فراصوت پیکوثانیه، دهه‌ها به عنوان شیوه‌ای برای کنکاش ویژگی‌های حرارتی و مکانیکی موادی مانند فلزات و نیمه‌رساناها در مقیاس‌های زیرمیکرون به کار رفته و سال‌های اخیر نیز به سیستم‌های زیستی اعمال شده است.

تکنیک مزبور برای زیست‌شناسی مناسب است زیرا به سرعت، تراکم و مقاومت صوتی سلول‌ها حساس است.

تحقیقات تیم علمی بر دو نوع بافت زیستی پستاندار یعنی سلول اندوتلیال آئورت گاو و سلول چربی موش متکی بود. سلول‌های اندوتلیال به این دلیل انتخاب شدند که نقش مهمی در فیزیولوژی گلبول‌های خون ایفا می‌کنند و در بررسی بیومکانیکی کارآمد هستند. سلول‌های چربی نیز مقایسه جالبی با هندسه و محتواهای سلولی مختلف ارائه می‌دهند.

جزئیات این مطالعه در مجله Applied Physics Letters ارائه شده است. 


 اخبار  علمی  - ایسنا 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه