جراحی بینی ثانویه - بررسی رینوپلاستی ثانویه ( ریویژن )

بررسی انتظارات بیماران و نحوه انتخاب بیمار و نتایج  در رینوپلاستی ثانویه (ریویژن)

مقدمه: 5 الی 18% بیمارانی که جراحی بینی (رینوپلاستی) انجام دادند نیازمند ریویژن می باشند و از طرفی گروه های مختلفی از زیر گروه های پزشکی، عمل جراحی بینی (رینوپلاستی) را انجام می دهند نارضایتی، اختلال عملکرد و  زیبایی، بعد از جراحی بینی (رینوپلاستی) یک موضوع شایع می باشد و بیماران زیادی به جراحان پلاستیک جهت ریویژن  مراجعه می کنند لذا این تحقیق برای انتخاب درست بیماران و دادن آموزش و آگاهی به بیماران جهت تفکر منطقی، کاهش هیجان و افزایش رضایتمندی آن ها بعد از عمل جراحی صورت گرفته است.

جراحی بینی ثانویه - بررسی رینوپلاستی ثانویه ( ریویژن )

طبق این روش در ویزیت اول:

 1- بیمار مشکلات خودش را بیان کرده و مشکلاتی را که خواهان رفع آنهاست ذکر می کند.

 2- رابطه بیمار و جراح قبلی بررسی می شود هرچند رابطه خوب بین ما و بیمار اجباری است.

 3- معاینه داخلی و سپس معاینه خارجی بینی ��وسط جراح انجام  شود.

4- جهت آموزش به بیمار از طریق کامپیوتر تعدادی از بیماران  قبلی که جراحی بینی انجام داده ایم مرور می کنیم. همچنین تصاویری از  رابطه زاویه  الا و کولوملا، رابطه طول بینی با پروجکشن و قانون گانتر، رابطه الا با فاصله اینترکانتال، زاویه نازوفاشیال،  نازولابیال و نمای شماتیک از غضروف ها را به بیمار نشان می دهیم.

 5-حال که به بیمار آگاهی دادیم در جلوی آئینه بر روی بینی بیمار نکات مهم که باید رفع شود را ذکر می کنیم.

6- عیوبی را که باید اصلاح شود جدی و محکم به بیمار گوش زد می کنیم اما خواسته های غیر منطقی را با ملایمت و علمی رد می کنیم  و نمی پذیریم. لذا از بیمار می خواهیم خواسته هایش را مکتوب لیست کند و در جلسه دوم با جواب آزمایش و فتوگرافی مراجعه کند.(بیمار حداقل 6 خواسته اصلی را ذکر کند)

جراحی بینی ثانویه - بررسی رینوپلاستی ثانویه ( ریویژن )

ویزیت دوم :

 خواسته مکتوب بیمار را بررسی می کنیم و اگر مکتوب نکرده بود با همکاری یکدیگر لیست می کنیم. 

باید مراقب بیمارانی که نقص های  Body dysmorphic disorder(BDD) کوچک را بزرگ جلوه می دهند باشیم.

نمایش کامپیوتری را مجددا برای بیماران غیر منطقی و مشکوک به BDD شرح میدهیم و توصیه به مشاوره با جراح پلاستیک دیگر می نماییم تا در ویزیت سوم با لیست خواسته های شان مراجعه کنند.

سایر نکات مهم : برروی فتوگرافی موارد ضروری را که باید اصلاح شوند ذکر میکنیم که شامل  خواسته اصلی بیمار و خواسته علمی جراح باشد. در  90% بیماران با آموزش داده شده تغییراتی در خواسته آنها ایجاد می شود. هزینه های جراحی متناسب با خواسته های بیمار و جراح باید ذکر شود. دریافت هزینه پایین در جراحی بینی سبب عدم اعتماد بیمار و افزایش شکایت می گردد.

آموزش برای افزایش رضایتمندی بیمار از نتیجه عمل داده میشود.

دریافت رضایت کتبی برای موارد غیر قابل پیش بینی در حین جراحی بینی که جراح باید تصمیم نهایی را بگیرد ضروری است. گاهی باید خواسته های بیمار را بپذیریم. ( موارد شایع ) مثل کمی افزایش در قوس بینی، کمی افزایش زاویه نازولبیال و یا رزکسیون خفیف الا اما Upper limit نرمال را انجام می دهیم،  خواسته های غیر علمی را هرگز نمی پذیریم  چرا که در پایان، بیمار جراح بینی را مسئول می داند. بیماران ریویژن جراحان دیگر  قبل از عمل میزان رضایتمندی کمتری داشتند که معادل نمره 5(10-0) بود و بعد از عمل همگی به بالای 7 رسیدند و متوسط آنها 8.5 بوده است.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه