"ماهواره لندست 8 "به رصد ماه می‌پردازد+ تصاویر

"ماهواره لندست 8 "به رصد ماه می‌پردازد+ تصاویر


اخبارعلمی - "ماهواره لندست 8 "به رصد ماه می‌پردازد+ تصاویر

ماهواره لندست 8 که وظیفه پایش زمین را دارد، پانزدهم هر ماه قمری، به رصد ماه می‌پردازد.

لندست 8 از سری ماهواره‌های لندست است که برای جمع‌آوری اطلاعات از منابع زمینی در یک چهارچوب منظم و سیستماتیک طراحی شده است.

این ماهواره هنگام کامل بودن قرص ماه، روی خود را از زمین برگردانده و به ماه نگاه می‌کند. این تصویر برداری از ماه به اداره کنندگان این ماهواره کمک می‌کند تا تجهیزات آن را ارزیابی کنند. مثلا اگر ماه را از آنچه که هست، پرنور تر یا کم نور تر نشان دهد، رصدگران را متوجه نقص در تجهیزات می‌کند.

امروز و فردا نیز ماه کامل است و این ماهواره‌ی پیر روی به سوی ماه خواهد برگرداند.

ماهواره های لند ست را ناسا از سال 1972 در فضا قرار داده و از اطلاعات این ماهواره‌ها می‌توان در تعیین کاربری اراضی، اکتشافات زمین‌شناسی، کانی شناسی، مدیریت جنگلداری و کشاورزی و کارتوگرافی استفاده نمود.

اینها تصاویری است که لندست از زمین گرفته است:

اخبار,اخبارعلمی,تصویر برداری از ماه,رصد ماه

اخبار,اخبارعلمی,تصویر برداری از ماه,رصد ماه

اخبار,اخبارعلمی,تصویر برداری از ماه,رصد ماه

اخبار,اخبارعلمی,تصویر برداری از ماه,رصد ماه

اخبارعلمی - باشگاه خبرنگاران

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه