هورمون ها فرمان سیری و گرسنگی به مغز می دهند

هورمون ها فرمان سیری و گرسنگی به مغز می دهنداخبار,اخبار علمی,هورمون

طبق تحقیقات جدید دانشمندان، ارسال فرمان گرسنگی یا سیری به مغز از طریق هورمون هایی خاص و تحت کنترل هیپوتالاموس انجام می گیرد

  بدن انسان برای تامین سوخت مورد نیاز خود باید غذا بخورد. حال بدن انسان ساختاری پیچیده برای کنترل کردن دریافت غذا دارد که این ساختار پیچیده توسط هورمون ها کنترل می شوند.

سطح هورمون های بدن در زمانی که وزن شما کاهش پیدا می کند، تغییر خواهد کرد. همان طور که ساختارهای رژیمی در بدن انسان و ساختار دریافت غذا در بدن توسط هورمون ها کنترل می شود، وضعیت از دست دادن وزن و یا به دست آوردن مجدد آن نیز ریشه در هورمون ها دارد.

حال سیستم کنترلی دریافت بدن از طریق هیپوتالاموس مدیریت می شود. هیپوتالاموس دقیقا در خط میانی مغز و در پشت چشمان انسان قرار گفته است. در بطن سلول های هیپوتالاموس است که حس گرسنگی در انسان شکل می گیرد. این حس به واسطه تولید دو نوع پروتئین موسوم به نروپپتاید یا به اختصار NPY و agouti-related peptide یا به اختصار AGRP ایجاد می شود.

درست در کنار این سلول ها، سلسله رشته عصبی دیگری نیز وجود دارد که می تواند گرسنگی را چند برابر کند. این سلسله ساختار عصبی نیز دو نوع دیگر از پروتئین را تولید می کند کهcocaine and amphetamine-regulated transcript  یا (CART) و melanocyte-stimulating hormone  یا (αMSH) نام دارند.

این رشته های عصبی سینگال های گرسنگی را به هیپوتالاموس ارسال می کنند و به همین دلیل نیز میزان تعادل در میان عملکرد این سلول های عصبی می تواند نقشی کلیدی در ایجاد حس گرسنگی داشته باشد. فعالیت هایی که به تغییرات هورمونی یاد شده بر روی بدن انسان منتهی می شود، از ساختار گردش خون ما به عنوان ابزار انتشار استفاده می کند.

این ساختار در برخی از موارد از طریق پوست بدن و دریافت آن از نقاط مختلف به دست می آید و این ساختار پوستی شامل نقاطی مانند بخش های درونی شکم، سلول های چربی و سلول های لوزالمعده هستند که به ترتیب به دریافت و هضم، ذخیره سازی انرژی و ساخت هورمون های مورد نیاز برای ذخیره سازی انرژی (مانند انسولین) مرتبط هستند.


 اخبار  علمی  -  مهر 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه