تاریخ انتشار : یکشنبه, 13 تیر 1395 08:45. اخترشناسان در تلاش برای کشف هوش فرازمینی، جستجو در ستارگان و حتی کهکشانهایی را توصیه می کنند که بدون هیچ اثری ناپدید شده اند. سیناپرس- اخترشناسان از تعبیر «قایم باشک فضایی» استفاده می کنند. آنها می گویند جستجو برای تمدنهای فرازمینی باید به ستارگان و حتی کهکشانهایی کشیده شود که بدون هیچ اثری ناپدید شده اند. این نظریه در میان برخی اخترشناسان وجود دارد مبنی بر اینکه انبوهی از ابرسازه های ساخته شده توسط تمدنهای بیگانه در گوشه و کنار عالم وجود دارد که ال ...

کشف هوش فرازمینی در کهکشانهای ناپدیدشده

تاریخ انتشار : یکشنبه, 13 تیر 1395 08:45


اخبارعلمی,خبرهای علمی,کهکشان

اخترشناسان در تلاش برای کشف هوش فرازمینی، جستجو در ستارگان و حتی کهکشانهایی را توصیه می کنند که بدون هیچ اثری ناپدید شده اند.

سیناپرس- اخترشناسان از تعبیر «قایم باشک فضایی» استفاده می کنند. آنها می گویند جستجو برای تمدنهای فرازمینی باید به ستارگان و حتی کهکشانهایی کشیده شود که بدون هیچ اثری ناپدید شده اند.

    این نظریه در میان برخی اخترشناسان وجود دارد مبنی بر اینکه انبوهی از ابرسازه های ساخته شده توسط تمدنهای بیگانه در گوشه و کنار عالم وجود دارد که البته بدون هیچ دلیلی ناپدید شده اند

نه تنها در دنیای داستانهای علمی و تخیلی، بلکه در میان شمار زیادی از اخترشناسان مفهومی به نام ستارگان ناپدید شده وجود دارد که به نظر می رسد از بعد علمی نمی توان توضیح منطقی برای آن ارایه کرد.

بتریز ویلاروئل از دانشگاه آپسالای سوئد می گوید: این ایده که هوش فرازمینی در جایی ماورای تصورمان وجود داشته باشد همواره در ذهنم بوده است. تصور کنید که امکان وجود تمدنهای بیگانه در 300 هزار ستاره ناپدید شده وجود داشته باشد. به طور کلی این نظریه در میان برخی اخترشناسان وجود دارد مبنی بر اینکه انبوهی از ابرسازه های ساخته شده توسط تمدنهای بیگانه در گوشه و کنار عالم وجود دارد که البته بدون هیچ دلیلی ناپدید شده اند.

در برابر این نظریه، شمار زیادی از اخترشناسان در قالب پروژه هایی همچون «جستجو برای کشف هوش فرازمینی» (SETI) به دنبال سرنخی از آن در دنیای مرئی اطرافمان هستند.

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه