مذهبی

هنگام خواب این آیات را تلاوت کنید!

هر کس هنگام خواب آیة الکرسی را 3 مرتبه بخواند، خداوند او را از شرّ شیطان حفظ می کند. "سخرَة" چنان که ابن منظور در "لسان العرب" آورده، به معنای "الضحکة" است; یعنی ریشخند کردن، و "مسّخّر" به پدیده ای می گویند که او را به کاری که مایل به انجام دادن آن نیست، وادار کنند. (لسان العرب، ماده سخر). این معنا به معنای اول که ریشخند و ذلیل کردن است، باز می گردد و کسی را به کاری که به انجام دادن آن مایل نیست، وادار کردن به معنای ذلیل کردن او است؛ چنان که در همان منبع آمده است: "قال الله تعالی: " وَسَخَّر لَک الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دَآئِبَینَ وَسَخَّرَ لَکم

ادامه مطلب ...
خواندن نماز با لحن چه حکمی دارد؟

خواندن نماز با لحن چه حکمی دارد؟.

ادامه مطلب ...
امروز چه قدر مدینه بوی غربت می دهد

امروز چه قدر مدینه بوی غربت می دهد.

ادامه مطلب ...
آيا تحريف قرآن ممكن است؟

آیا تحریف قرآن ممکن است؟.

ادامه مطلب ...
برخورد منصفانه قرآن با شرابخواری

برخورد منصفانه قرآن با شرابخواری.

ادامه مطلب ...
به کدام گدا باید کمک کنیم؟

به کدام گدا باید کمک کنیم؟.

ادامه مطلب ...
شرائط نیابت در حج چیست؟

شرائط نیابت در حج چیست؟.

ادامه مطلب ...
فاصله زنان و مردان در نماز

فاصله زنان و مردان در نماز.

ادامه مطلب ...
احادیثی در ارتباط با عبادت

احادیثی در ارتباط با عبادت.

ادامه مطلب ...
خداوند در فرآن می فرماید مرا یاد کنید تا شما را یاد کنیم، منظور از این یاد کردن چیست؟

خداوند در فرآن می فرماید مرا یاد کنید تا شما را یاد کنیم، منظور از این یاد کردن چیست؟.

مرا یاد کنید

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه