مذهبی

اوقات شرعی شیراز 94

اوقات شرعی شیراز در ماه رمضان 94. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:34. 6:04. 12:57. 19:50. 20:08. 0:11. 2. شنبه. 4:33. 6:03. 12:57. 19:50. 20:09. 0:11. 3. یک شنبه. 4:33. 6:03. 12:57. 19:51. 20:09. 0:11. 4. دو شنبه. 4:32. 6:02. 12:57. 19:51. 20:10. 0:11. 5. سه شنبه. 4:31. 6:02. 12:57. 19:52. 20:11. 0:11. 6. چهار شنبه. 4:31. 6:02. 12:57. 19:52. 20:11. 0:11. 7. پنج شنبه. 4:30. 6:01. 12:57. 19:53. 20:12. 0:11. 8. جمعه. 4:30. 6:01. 12:57. 19:54. 20:13. 0:11. 9. شنبه. 4:29. 6:01. 12:57.

اوقات شرعی اوقات شرعی شیراز اوقات شیراز

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی قم 94

اوقات شرعی قم در ماه رمضان 94 را مشاهده میکنید. قم خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:21. 5:59. 13:03. 20:07. 20:27. 0:14. 2. شنبه. 4:20. 5:59. 13:03. 20:08. 20:28. 0:14. 3. یک شنبه. 4:19. 5:58. 13:03. 20:09. 20:29. 0:14. 4. دو شنبه. 4:19. 5:58. 13:03. 20:09. 20:29. 0:14. 5. سه شنبه. 4:18. 5:57. 13:03. 20:10. 20:30. 0:14. 6. چهار شنبه. 4:17. 5:57. 13:04. 20:11. 20:31. 0:13. 7. پنج شنبه. 4:16. 5:56. 13:04. 20:11. 20:32. 0:13. 8. جمعه. 4:16. 5:56. 13:04. 20:12. 20:32. 0:13. 9. شنبه. 4:

اوقات شرعی اوقات قم شرعی قم

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی اصفهان 94

اوقات شرعی اصفهان 94. اصفهان خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:26. 6:01. 13:00. 19:59. 20:19. 0:12. 2. شنبه. 4:25. 6:00. 13:00. 20:00. 20:20. 0:12. 3. یک شنبه. 4:25. 6:00. 13:00. 20:01. 20:20. 0:12. 4. دو شنبه. 4:24. 5:59. 13:00. 20:01. 20:21. 0:12. 5. سه شنبه. 4:23. 5:59. 13:00. 20:02. 20:22. 0:12. 6. چهار شنبه. 4:22. 5:58. 13:00. 20:03. 20:22. 0:12. 7. پنج شنبه. 4:22. 5:58. 13:01. 20:03. 20:23. 0:12. 8. جمعه. 4:21. 5:58. 13:01. 20:04. 20:24. 0:12. 9. شنبه. 4:21. 5:57. 13:01. 20:05

اوقات شرعی اوقات شرعی اصفهان اوقات اصفهان

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی تبریز 94

تبریز خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. ��معه. 4:23. 6:09. 13:21. 20:34. 20:55. 0:28. 2. شنبه. 4:22. 6:09. 13:22. 20:35. 20:56. 0:28. 3. یک شنبه. 4:21. 6:08. 13:22. 20:36. 20:57. 0:28. 4. دو شنبه. 4:20. 6:07. 13:22. 20:36. 20:58. 0:28. 5. سه شنبه. 4:19. 6:07. 13:22. 20:37. 20:59. 0:28. 6. چهار شنبه. 4:18. 6:06. 13:22. 20:38. 20:59. 0:28. 7. پنج شنبه. 4:17. 6:06. 13:22. 20:39. 21:00. 0:28. 8. جمعه. 4:17. 6:05. 13:22. 20:39. 21:01. 0:28. 9. شنبه. 4:16. 6:05. 13:22. 20:40. 21:02. 0:28. 10. یک ش

اوقات شرعی اوقات شرعی تبریز اوقات تبریز

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی کرمان 94

کرمان خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:13. 5:44. 12:38. 19:33. 19:52. 23:53. 2. شنبه. 4:13. 5:44. 12:38. 19:33. 19:52. 23:53. 3. یک شنبه. 4:12. 5:43. 12:39. 19:34. 19:53. 23:53. 4. دو شنبه. 4:11. 5:43. 12:39. 19:35. 19:54. 23:53. 5. سه شنبه. 4:11. 5:42. 12:39. 19:35. 19:54. 23:53. 6. چهار شنبه. 4:10. 5:42. 12:39. 19:36. 19:55. 23:53. 7. پنج شنبه. 4:10. 5:42. 12:39. 19:36. 19:55. 23:53. 8. جمعه. 4:09. 5:41. 12:39. 19:37. 19:56. 23:53. 9. شنبه. 4:08. 5:41. 12:39. 19:38. 19:57. 23:53.

اوقات شرعی اوقات کرمان کرمان اوقات شرعی

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی اردبیل 94

اردبیل خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:14. 6:01. 13:13. 20:26. 20:48. 0:20. 2. شنبه. 4:13. 6:00. 13:14. 20:27. 20:49. 0:20. 3. یک شنبه. 4:12. 6:00. 13:14. 20:28. 20:49. 0:20. 4. دو شنبه. 4:11. 5:59. 13:14. 20:29. 20:50. 0:20. 5. سه شنبه. 4:10. 5:58. 13:14. 20:30. 20:51. 0:19. 6. چهار شنبه. 4:09. 5:58. 13:14. 20:30. 20:52. 0:19. 7. پنج شنبه. 4:08. 5:57. 13:14. 20:31. 20:53. 0:19. 8. جمعه. 4:07. 5:57. 13:14. 20:32. 20:54. 0:19. 9. شنبه. 4:07. 5:56. 13:14. 20:33. 20:54. 0:19. 10. یک

اوقات شرعی اوقات اردبیل اوقات شرعی اردبیل 92

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی اراک 94

اراک. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:28. 6:05. 13:08. 20:11. 20:31. 0:19. 2. شنبه. 4:27. 6:05. 13:08. 20:11. 20:31. 0:19. 3. یک شنبه. 4:27. 6:04. 13:08. 20:12. 20:32. 0:19. 4. دو شنبه. 4:26. 6:04. 13:08. 20:13. 20:33. 0:19. 5. سه شنبه. 4:25. 6:03. 13:08. 20:13. 20:33. 0:19. 6. چهار شنبه. 4:24. 6:03. 13:08. 20:14. 20:34. 0:19. 7. پنج شنبه. 4:24. 6:02. 13:08. 20:15. 20:35. 0:19. 8. جمعه. 4:23. 6:02. 13:09. 20:15. 20:36. 0:19. 9. شنبه. 4:22. 6:02. 13:09. 20:16. 20:36. 0:19. 10. یک ش

اوقات شرعی اراک اوقات شرعی اوقات شرعی اراک 92

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی ارومیه 94

ارومیه خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:31. 6:16. 13:26. 20:38. 20:59. 0:34. 2. شنبه. 4:30. 6:15. 13:26. 20:38. 20:59. 0:34. 3. یک شنبه. 4:29. 6:14. 13:26. 20:39. 21:00. 0:33. 4. دو شنبه. 4:28. 6:14. 13:27. 20:40. 21:01. 0:33. 5. سه شنبه. 4:27. 6:13. 13:27. 20:41. 21:02. 0:33. 6. چهار شنبه. 4:26. 6:13. 13:27. 20:41. 21:03. 0:33. 7. پنج شنبه. 4:25. 6:12. 13:27. 20:42. 21:03. 0:33. 8. جمعه. 4:24. 6:12. 13:27. 20:43. 21:04. 0:33. 9. شنبه. 4:23. 6:11. 13:27. 20:44. 21:05. 0:33. 10. یک

اوقات شرعی اوقات ارومیه اوقات شرعی ارومیه 1392

ادامه مطلب ...
احادیثی منتخب درباره ماه مبارک رمضان

حضرت محمد(ص) : در ماه رمضان قرآن را بسیار تلاوت کنید. احادیثی منتخب درباره ماه مبارک رمضان. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم :. شَهرُ رَمَضانَ شَهرُ اللّه عَز َّوَ جَلَّ وَ هُوَ شَهرٌ یُضاعِفُ اللّه‏ُ فیهِ الحَسَناتِ وَ یَمحو فیهِ السَّیِّئاتِ وَ هُوَ شَهرُ البَرَکَةِ؛. ماه رمضان، ماه خداست و آن ماهى است که خداوند در آن حسنات را مى‏ افزاید و گناهان را پاک مى‏ کند و آن ماه برکت است. بحار الانوار(ط-بیروت) ج93 ، ص340 - فضایل الاشهر الثلاثه ص95. *************************. امام صادق علیه السلام :. مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ آخِرِ شَعْبَان

احادیثی درباره ماه رمضان احادیثی درباره ماه مبارک رمضان درباره ماه مبارک رمضان

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی اهواز 94

اهواز خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:43. 6:16. 13:12. 20:09. 20:28. 0:25. 2. شنبه. 4:42. 6:15. 13:12. 20:09. 20:28. 0:25. 3. یک شنبه. 4:42. 6:15. 13:12. 20:10. 20:29. 0:25. 4. دو شنبه. 4:41. 6:14. 13:12. 20:10. 20:30. 0:25. 5. سه شنبه. 4:40. 6:14. 13:12. 20:11. 20:30. 0:25. 6. چهار شنبه. 4:40. 6:13. 13:12. 20:12. 20:31. 0:25. 7. پنج شنبه. 4:39. 6:13. 13:12. 20:12. 20:32. 0:25. 8. جمعه. 4:38. 6:13. 13:13. 20:13. 20:32. 0:25. 9. شنبه. 4:38. 6:12. 13:13. 20:13. 20:33. 0:25. 10. یک ش

اوقات شرعی اوقات شرعی اهواز اوقات اهواز

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی ایلام 94

ایلام. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:43. 6:20. 13:21. 20:23. 20:42. 0:33. 2. شنبه. 4:42. 6:19. 13:21. 20:23. 20:43. 0:32. 3. یک شنبه. 4:42. 6:18. 13:21. 20:24. 20:44. 0:32. 4. دو شنبه. 4:41. 6:18. 13:21. 20:25. 20:45. 0:32. 5. سه شنبه. 4:40. 6:18. 13:21. 20:25. 20:45. 0:32. 6. چهار شنبه. 4:39. 6:17. 13:21. 20:26. 20:46. 0:32. 7. پنج شنبه. 4:39. 6:17. 13:22. 20:27. 20:47. 0:32. 8. جمعه. 4:38. 6:16. 13:22. 20:27. 20:47. 0:32. 9. شنبه. 4:37. 6:16. 13:22. 20:28. 20:48. 0:32. 10. یک

اوقات شرعی اوقات ایلام اوقات شرعی ایلام

ادامه مطلب ...
قیامت جای عذرخواهی نیست!

قیامت جای عذرخواهی نیست. در قیامت هیچ کس به درد هیچ کس نخواهد خورد، در آنجا هر کس خودش تنها با اعمال خود می ماند و شفاعت نیز در هر حالتی پذیرفته نیست!. روز قیامت از جاهایی است که در آن عذرخواهی کردن و توبه و اظهار پشیمانی هیچ فایده ای ندارد. «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ کَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْیَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ»: اى کسانى که کافر شده‏اید، امروز عذر نیاورید، در واقع به آنچه مى ‏کردید کیفر مى ‏یابید. در قیامت هر کس دعا کند مستجاب نمی شود؛ «وَ اتَّقُوا یَوْماً لا تَجْزی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً وَ لا یُقْبَلُ مِن

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی بیرجند 94

بیرجند. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 3:55. 5:30. 12:30. 19:30. 19:49. 23:42. 2. شنبه. 3:54. 5:30. 12:30. 19:30. 19:50. 23:42. 3. یک شنبه. 3:54. 5:29. 12:30. 19:31. 19:51. 23:42. 4. دو شنبه. 3:53. 5:29. 12:30. 19:32. 19:51. 23:42. 5. سه شنبه. 3:52. 5:28. 12:30. 19:32. 19:52. 23:42. 6. چهار شنبه. 3:51. 5:28. 12:30. 19:33. 19:53. 23:42. 7. پنج شنبه. 3:51. 5:27. 12:30. 19:34. 19:53. 23:42. 8. جمعه. 3:50. 5:27. 12:30. 19:34. 19:54. 23:42. 9. شنبه. 3:49. 5:27. 12:31. 19:35. 19:55. 23:4

اوقات شرعی اوقات بیرجند اوقات شرعی بیرجند

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی بوشهر 94

بوشهر. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:43. 6:12. 13:03. 19:55. 20:13. 0:19. 2. شنبه. 4:42. 6:11. 13:03. 19:56. 20:14. 0:19. 3. یک شنبه. 4:42. 6:11. 13:03. 19:56. 20:15. 0:19. 4. دو شنبه. 4:41. 6:11. 13:04. 19:57. 20:15. 0:19. 5. سه شنبه. 4:40. 6:10. 13:04. 19:57. 20:16. 0:19. 6. چهار شنبه. 4:40. 6:10. 13:04. 19:58. 20:17. 0:19. 7. پنج شنبه. 4:39. 6:10. 13:04. 19:58. 20:17. 0:19. 8. جمعه. 4:39. 6:09. 13:04. 19:59. 20:18. 0:19. 9. شنبه. 4:38. 6:09. 13:04. 19:59. 20:18. 0:19. 10. یک

اوقات شرعی اوقات بوشهر بوشهر اوقات شرعی

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی بجنورد 94

بجنورد. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 3:42. 5:27. 12:37. 19:48. 20:09. 23:45. 2. شنبه. 3:41. 5:26. 12:37. 19:49. 20:10. 23:45. 3. یک شنبه. 3:40. 5:26. 12:37. 19:50. 20:11. 23:45. 4. دو شنبه. 3:39. 5:25. 12:38. 19:51. 20:12. 23:44. 5. سه شنبه. 3:38. 5:24. 12:38. 19:51. 20:13. 23:44. 6. چهار شنبه. 3:37. 5:24. 12:38. 19:52. 20:13. 23:44. 7. پنج شنبه. 3:37. 5:23. 12:38. 19:53. 20:14. 23:44. 8. جمعه. 3:36. 5:23. 12:38. 19:54. 20:15. 23:44. 9. شنبه. 3:35. 5:22. 12:38. 19:54. 20:16. 23:4

اوقات شرعی اوقات بجنورد اوقات شرعی بجنورد

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی خرم آباد 94

خرم آباد. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:36. 6:12. 13:13. 20:15. 20:34. 0:25. 2. شنبه. 4:35. 6:12. 13:13. 20:15. 20:35. 0:25. 3. یک شنبه. 4:34. 6:11. 13:13. 20:16. 20:36. 0:25. 4. دو شنبه. 4:34. 6:11. 13:13. 20:17. 20:36. 0:25. 5. سه شنبه. 4:33. 6:10. 13:14. 20:17. 20:37. 0:25. 6. چهار شنبه. 4:32. 6:10. 13:14. 20:18. 20:38. 0:25. 7. پنج شنبه. 4:31. 6:09. 13:14. 20:19. 20:39. 0:25. 8. جمعه. 4:31. 6:09. 13:14. 20:19. 20:39. 0:25. 9. شنبه. 4:30. 6:08. 13:14. 20:20. 20:40. 0:25. 10.

اوقات شرعی خرم آباد اوقات شرعی خرم آباد 91 اوقات شرعی خرم آباد 92

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی بندر عباس 94

بندرعباس. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:27. 5:54. 12:42. 19:30. 19:48. 23:58. 2. شنبه. 4:26. 5:53. 12:42. 19:30. 19:48. 23:58. 3. یک شنبه. 4:26. 5:53. 12:42. 19:31. 19:49. 23:58. 4. دو شنبه. 4:25. 5:53. 12:42. 19:31. 19:50. 23:58. 5. سه شنبه. 4:25. 5:52. 12:42. 19:32. 19:50. 23:58. 6. چهار شنبه. 4:24. 5:52. 12:42. 19:32. 19:51. 23:58. 7. پنج شنبه. 4:24. 5:52. 12:42. 19:33. 19:51. 23:58. 8. جمعه. 4:23. 5:51. 12:42. 19:33. 19:52. 23:58. 9. شنبه. 4:23. 5:51. 12:42. 19:34. 19:52. 23

اوقات شرعی بندر عباس 91 اوقات شرعی بندر عباس 92 اوقات شرعی بندر عباس 1391

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی زنجان 94

اوقات شرعی زنجان 94. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:22. 6:04. 13:13. 20:22. 20:42. 0:21. 2. شنبه. 4:21. 6:04. 13:13. 20:22. 20:43. 0:21. 3. یک شنبه. 4:20. 6:03. 13:13. 20:23. 20:44. 0:21. 4. دو شنبه. 4:19. 6:02. 13:13. 20:24. 20:45. 0:21. 5. سه شنبه. 4:18. 6:02. 13:13. 20:25. 20:46. 0:21. 6. چهار شنبه. 4:17. 6:01. 13:13. 20:25. 20:46. 0:21. 7. پنج شنبه. 4:16. 6:01. 13:13. 20:26. 20:47. 0:21. 8. جمعه. 4:15. 6:00. 13:13. 20:27. 20:48. 0:21. 9. شنبه. 4:15. 6:00. 13:14. 20:28. 20:49.

اوقات شرعی زنجان اوقات شرعی اوقات شرعی زنجان

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی رشت 94

اوقات شرعی رشت 94. رشت. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:14. 5:58. 13:08. 20:19. 20:40. 0:16. 2. شنبه. 4:13. 5:58. 13:08. 20:20. 20:41. 0:16. 3. یک شنبه. 4:12. 5:57. 13:08. 20:20. 20:41. 0:16. 4. دو شنبه. 4:11. 5:56. 13:09. 20:21. 20:42. 0:16. 5. سه شنبه. 4:10. 5:56. 13:09. 20:22. 20:43. 0:16. 6. چهار شنبه. 4:09. 5:55. 13:09. 20:23. 20:44. 0:16. 7. پنج شنبه. 4:09. 5:55. 13:09. 20:23. 20:45. 0:16. 8. جمعه. 4:08. 5:54. 13:09. 20:24. 20:45. 0:15. 9. شنبه. 4:07. 5:54. 13:09. 20:25. 20:

اوقات شرعی اوقات رشت رشت اوقات شرعی

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی زاهدان 94

اوقات شرعی زاهدان 94. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:01. 5:31. 12:23. 19:16. 19:35. 23:38. 2. شنبه. 4:00. 5:30. 12:23. 19:17. 19:35. 23:38. 3. یک شنبه. 4:00. 5:30. 12:23. 19:17. 19:36. 23:38. 4. دو شنبه. 3:59. 5:29. 12:23. 19:18. 19:37. 23:38. 5. سه شنبه. 3:58. 5:29. 12:24. 19:18. 19:37. 23:38. 6. چهار شنبه. 3:58. 5:29. 12:24. 19:19. 19:38. 23:38. 7. پنج شنبه. 3:57. 5:28. 12:24. 19:19. 19:38. 23:38. 8. جمعه. 3:57. 5:28. 12:24. 19:20. 19:39. 23:38. 9. شنبه. 3:56. 5:28. 12:24. 19:2

اوقات شرعی اوقات زاهدان اوقات شرعی زاهدان

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه