نوشته‌هایی با برچسب "عقب ماندگی نوزاد"

کمبود پروتئین نوزاد را در معرض عقب ماندگی ذهنی قرار می دهد کمبود پروتئین نوزاد را در معرض عقب ماندگی ذهنی قرار می دهد

کمبود پروتئین نوزاد را در معرض عقب ماندگی ذهنی قرار می دهد. همچنین کمبود پروتئین در تغذیه نوزاد می تواند باعث ایجاد بیماری شود. کمبود پروتئین نوزاد را در معرض عقب ماندگی ذهنی قرار می دهد. بر اساس یافته های محققان فنلاندی نقش کمبود پروتئین بر عقب ماندگی ذهنی نوزاد و عدم رشد مغزی مواجه می شود که جبران ناپذیر است. عدم استفاده از پروتئین باعث اختلال در رشد و اتلاف پروتئین از نسوج بدن می شود. همچنین کمبود پروتئین در تغذیه نوزاد می تواند باعث ایجاد بیماری شود. گیاهان قادرند با استفاده از منابع ازتی همچون آمونیاک و نمک های نیترات و نیتریت در مقابل ا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه