نوشته‌هایی با برچسب "مراحل ثبت شرکت تعاونی"

مراحل ثبت شرکت تعاونی و شرایط آن مراحل ثبت شرکت تعاونی و شرایط آن

در هنگام ثبت شرکت تعاونی تعداد اعضا نباید کمتر از 7 نفر باشد. ثبت شرکت تعاونی. قبل از اقدام برای ثبت شرکت تعاونی با شرایط عضویت در این شرکتها آشنا میشویم. شرایط عضویت در شرکتهای تعاونی :. 1 ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران. 2 ـ نداشتن ممنوعیت قانونی و حجر. 3 ـ خرید حداقل سهام در اساسنامه. 4 ـ نوشتن درخواست برای عضو شدن در تعاونی. 5 ـ دادن تعهد برای اینکه مقررات تعاونی را رعایت کند. 6 ـ در شرکتهای تعاونی مشابه عضو نباشد. خروج عضو از شرکت تعاونی اختیاری بوده و نمی توان آن را منع کرد ولی در صورتی که خروج نامبرده موجب ضرری برای تعاونی باشد ملزم به جبرا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه