نوشته‌هایی با برچسب "نظریه داروین"

نظریه داروین و اصول آن نظریه داروین و اصول آن

نظریه داروین و اصول فرضیه های او. دیدکلی به نظریه های داروین. به نظر می‌رسد که بهترین روش برای درک و تفهیم مبانی و اصول نظریه داروین این است که ریشه‌های فکری این تئوری تشریح شود. به این معنا که نحوه استفاده داروین از نظرات و افکاری که منبع الهام و مورد استفاده داروین قرار گرفته‌اند، بیان گردد. در واقع بخشی از نظریه های داروین به ترتیبی که خود نیز دقیقا تصریح کرده از پیشینیان کسب شده و ضمن تلفیق و ترکیب آنها خود داروین نیز نکات تازه‌ای بر آنها افزوده است. نظریه مالتوس مبنای نظریه داروین. مالتوس جامعه شناس و اقتصاددان انگلیسی 1838 نظریه خویش را

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه