نوشته‌هایی با برچسب "کاشت داشت و برداشت اسفناج"

چگونگی کاشت ،داشت و برداشت گیاه اسفناج چگونگی کاشت ،داشت و برداشت گیاه اسفناج

اسفناج نسبت به آب و هوا حساسیت چندانى ندارد. چگونگی کاشت و داشت و برداشت گیاه اسفناج. اسفناج یکى از سبزى‌هائى است که بومى ایران بوده به‌همین نام احتمالاً به‌وسیله اعراب به اسپانیا راه یافته و سپس در تمام دنیا انتشار یافته است. گیاه‌شناسى اسفناج. اسفناج گیاهى است با نام علمى . Chenopodiacea Spinacia oleracea L و از این نظر خویشاوندى نزدیکى با چغندرقند دارد. اسفناج به‌عنوان یگ گیاه روزبلند به‌شدت تحت‌تأثیر طول روز بلند قرار مى‌گیرد، یعنى روزها بلند مى‌شوند. تمایل گیاه به ساقه و گل رفتن افزایش مى‌یابد. اسفناج یکى از سبزى‌هاى حساس به علف‌هرزه مى‌

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه